Xenadu-logo

norsk Xena-fanklubb / Norwegian Xena fan club


Last Stand of Xenadu: May, Tim & Thomas

English-speaking visitors: Xenadu is the Norwegian Xena fan club. We organize social events like videofests, Xena Drinking Games, and, soon we hope, costume parties. The mailing list xenaphiles is our primary channel of communication to our members. Xena started running on Norwegian television 29.08 1998, and ran repeatedly for several years on channel TV3 and later ZTV. Questions about Xena in Norway or Xenadu activities may be directed to Thomas Gramstad at thomas@ifi.uio.no.


Xenadu arrangerer møter, videokvelder o.l., og pleier å ha programinnslag på norske science fiction-festivaler. Xenadu er assosiert og samarbeider med paraplyorganisasjonen The Shadow Project, som bl.a. arrangerer den årlige ShadowCon-festivalen (se http://www.shadowproject.org/). Vi driver den norske Internett-postlisten Xenaphiles, et åpent forum for alle Xena-fans i Norge. Her informerer vi om og diskuterer ting som har med Xena å gjøre. Xenadu informerer om klubb-aktiviteter via listen. Foreløpig formidles all informasjon til medlemmene via E-post, siden alle våre medlemmer til nå har epostadresse. Vi utgir medlemsbladet Xenadu Tidende, se nedenfor.

Bli med på den norske Xena-postlisten!XENADU TIDENDE

Xenadu Tidende nummer 1
Xenadu Tidende nummer 2
Xenadu Tidende nummer 3
Xenadu Tidende nummer 4
HVA SKJER?


HVA HAR SKJEDD?

Referat fra planleggingsmøte 12.06 2001.

Referat fra planleggingsmøte 05.10 2000.

Referat fra planleggingsmøte 19.06 2000.

Referat fra planleggingsmøte 13.01 2000.

Referat fra planleggingsmøte 21.10 1999.

Referat fra planleggingsmøte 22.09 1999.


MER INFO OM POSTLISTEN

Postlisten er åpen for alle, og krever ikke medlemskap i fanklubben eller noen annen organisasjon. Listen tilhører ikke noen bestemt organisasjon og er ikke talerør for noe bestemt organ. Grunnlegger og listeeier for Xenaphiles er Thomas Gramstad. Alle meldinger postet til Xenaphiles står for forfatterens (avsenderens) egen regning.

For å melde deg på (eller av) Xenaphiles, gå til denne websiden: http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/xenaphiles@ifi.uio.no.
Listen administreres vha. listserveren Mailman.

For å poste til listen, bruk adressen:

xenaphiles@ifi.uio.no

NB:
IKKE send administrative henvendelser (såsom å melde seg av eller på listen etc.) til alle på listen; gjør dette via websiden, eller hvis du har problemer kontakt undertegnede på thomas@ifi.uio.no.WEB-SIDER OM XENA

Det finnes et meget stort antall web-sider om Xena.

Den siden du nå leser har adresse:
http://home.nuug.no/~thomas/lister/xena.html
eller evt.
http://www.uio.no/~thomas/lister/xena.html
(alternativ server)

Summen av alle websider om Xena kalles gjerne for Xenaverset (The Xenaverse). Det er så mange av dem at det faktisk er skrevet en bok som veileder deg i hvordan du skal finne frem i Xenaverset (du finner den på Amazon.com). Her er noen få web-steder som er gode inngangsporter til Xenaverset:

MCAs offisielle Xena-sider:
http://www.mca.com/tv/xena/

Xena Online Resources (XOR) at Xenite.org:
http://www.xenite.org/xor/home.shtml

Xena FAQ:
http://www.whoosh.org/faq/

The alt.tv.xena (ATX) newsgroup FAQ:
http://freespace.virgin.net/p.hilling/atx-faq.htm

Artikkelsamling, pluss mye annen info, linker etc.:
http://www.xenafan.com/articles/

Whoosh! magazine
(innsiktsfulle artikler med akademisk preg om meningen med Xena, utgis av International Association for Xena Studies. Anbefales!)
http://www.whoosh.org/

The Xena Info Center (XIC):
http://www.artemista.com/

The Official Xena: Warrior Princess Fan Club:
http://www.creationent.com/

Tom's Xenafan site:
http://www.xenafan.com/

Carol's Xena site:
http://www.klio.net/XENA/

The Xena + Hong Kong Connection:
http://www.sister13.com/

Xena & paganism, and the Theology of Xena
http://www.witchvox.com/media/xena.html

Xena and Gabrielle's Little Adventures:
(Morsom tegneserie av Lucia Nobrega)
http://xenite.simplenet.com/xandg/index.html

Xena webringen finner du f.eks. her:
http://home.san.rr.com/xenasubtextcomic/xenawebring/

Caried's Xena Page!
http://www.galaxy-cities.com/Earth/caried/index.html

WarriorHaze
http://www.warriorhaze.com/index.html

Midnight Xenites
http://rivendell.fortunecity.com/sword/333/

Wrestle With Me Xena
http://www.bank-b-gone.com/xena.html

Callisto's Fun Page
http://www.electricferret.com/callisto/

Xena UK's Tribute to Xena: Warrior Princess
http://www.xantiadivine.co.uk

Michelle's Xena Picture Library
http://warriorprincess.com/

Amphipolis - The Xena fan club of Greece
http://www.crosswinds.net/~amphipolis/

The Essential Lao Ma
http://www.crosswinds.net/~amphipolis/laoma/laoma2.htm

Xena Role Playing Game
http://www.angelfire.com/mo2/xenaroleplayinggame/

My Guardian Angel
http://lavender.fortunecity.com/banzai/41/index.html

Blood and Roses Xena Gallery
http://www.geocities.com/Area51/Dungeon/8584/XENA/XENA.html

Extreme Xena Sites
http://www.geocities.com/Area51/Dungeon/8584/XENA/EX2.HTML

Xena-fans kan finne ting av interesse på web-sidene til Amazonegruppa:
http://home.nuug.no/~thomas/lister/ag.html

Tolkninger av Amazoner (også aktuelt i Xena-sammenheng)
http://home.nuug.no/~thomas/fri/amazone-tolkninger.html

Buffy the Vampire Slayer - official site
http://www.buffy.com/

BuffyNorge
http://angelcities.com/members/buffynorge/index.htm

Buffy the Vampire Slayer - norske sider på Ifi!
http://folk.uio.no/johnen/buffy_at_ifi.html

Transcripts av Buffy-episodene
http://folk.uio.no/johnen/buffy_transcripts/transcript1.htmlDette dokumentets adresse:
http://home.nuug.no/~thomas/lister/xena.html

Forfatter & vevmester:
thomas@ifi.uio.no


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you