Xena

BLI MED PÅ XENA-LISTEN!

https://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/xenaphiles@ifi.uio.no

For å bli påmeldt, skriv ditt navn og epost-adresse nedenfor. BRUK HELST BLOKKBOKSTAVER FOR LESBARHET. (Vi skjønner at det skal være små bokstaver i epost-adressen.)


Navn E-post
Skriv hele epostadressen med STORE BOKSTAVER!
Eksempel:

THOMAS GRAMSTAD              THOMAS@GRAMSTAD.NO