Xenadu Tidende
Nr. 3, 13. juli 2000

Xenadu (norsk Xena fanklubb)
home.nuug.no/~thomas/xenadu/issue3/
Redaktør: Thomas Gramstad
thomas@gramstad.no
Layout/design: Erik Vasaasen

CALLISTO: ANTI-OFFER OG SLAVE

Av Thomas Gramstad

I love doing Callisto. It's therapy. I mean, wouldn't you love it, if you got to scream and yell and you got to fight people and you got a sword and no one yelled at you? ... No, I didn't study ... It's just from the inside. - Hudson Leick

Callisto For mange er Callisto, spilt av Hudson Leick, den mest spennende karakteren i Xena-universet. Hun er en komplisert karakter full av motsetninger. En mørk og dyster karakter som har de fleste og beste over-the-top råeste replikkene; ytre sett intenst levende, utagerende og handlekraftig, men innvendig tom og ødelagt uten livsmening. Callisto gir fullt og hemningsløst utløp for sin aggresjon, raseri, åpent hat og ødeleggelseslyst. Dette er forbudte følelser for mange, kanskje spesielt kvinner, og kan dermed oppleves som følelsesmessig frigjørende for mange. Samtidig er Callisto på mange måter bundet. Callistos kompleksitet og fascinasjon skyldes at hun på samme tid er anti-offer og slave. Valg, handlekraft og en oppriktig og fri strøm av følelser kombinert med et altoverskyggende og selvutslettende hevnmotiv. Callistos eneste formål med livet er å utslette Xena, og å ødelegge alt og alle som har verdi for Xena.

Følgende Callisto-sitat fra episode nr. 22 oppsummerer dette:
Callisto The sight, just the sight, of Xena, Warrior Princess, arguing on my behalf amuses me so - let me tell you. Let me answer your question of what I would do if you let me go. You let me go, and I will dedicate my life to killing everything you've loved - your friends, your family, your reputation, even your horse. You see, I am being so honest with you - because the idea of your pity - is worse than death for me. You see - you created a monster with integrity, Xena. Scary, isn't it? Now - take me to the mob.

Men dermed er Callistos liv bestemt helt og holdent av et annet menneske, og hun er dermed et eksempel på det filosofen Nietzsche kalte slavemoral - det å finne sin mening ikke i seg selv, men helt og holdent å være bestemt av et annet menneske. Dette viser seg i Callistos likegyldighet overfor sitt eget liv. Siden hun ikke har noen egen mening med sitt eget liv, er hun villig til å dø hvis Xena også dør, og ikke bare det, men hun ønsker seg virkelig død (total utslettelse og tilintetgjørelse), og ikke noen form for liv etter døden, som er den vanlige måten å dø på i Xena-universet. Dermed blir hevnen en form for selvutslettelse - den hun skal hevne seg på blir viktigere enn henne selv.

Hvis Callisto ikke kan utrydde Xena, ville hun være fornøyd med å kunne krige og slåss med Xena i all evighet - bokstavelig talt. Iallfall mente hun dette før hun ble en gud, mens hun fremdeles "bare" var udødelig. For Callisto ble etterhvert en gud, og var villig til å la Xena bli en gud også, slik at de kunne slåss i all evighet. Men la oss begynne med begynnelsen. I sin onde periode ødela Xena en dag landsbyen Cirra, den tok fyr, kanskje den ble tent på av en av Xenas menn, iallfall oppsto brannen som følge av Xenas invasjon. Callisto, en liten jente i 5-års-alderen, så, hørte og luktet hele sin familie brenne opp rett foran seg, uten å kunne gjøre noe med det.

Callisto Mange år senere, som voksen, dukker hun opp som hevnlysten, farlig, dyktig og ond krigerkvinne - Xenas nemesis og erkefiende, men også Xenas speilbilde. Xena ser seg selv, sin egen mørke side og onde fortid, i Callisto. Hvis ikke Xena hadde vendt seg bort fra dette, ville det vært liten eller ingen forskjell mellom dem. Dette, samt at Xena vet at hun er ansvarlig for å ha drept Callistos familie, og dermed også for å ha ødelagt Callistos barndom og kanskje liv, gjør det svært vanskelig og smertefullt for Xena å forholde seg til Callisto. Men Xena må bekjempe Callisto, for Callisto er en ond kaosmakt som selv dreper og brenner. Samtidig er Callisto som et lite sårbart barn som roper på hjelp og trøst. Xenas oppmerksomhet er målet. På grunn av Hudson Leicks intense og utrolig dyktige skuespill glemmer aldri seeren det lille barnet som så sin familie brenne opp levende, selv ikke i Callistos verste, mest bloddryppende øyeblikk.

Og dem er det mange av, og det blir flere etterhvert som Callistos makt og hat fortsetter å vokse. Callistos raseri og makten det gir henne er hennes sårbarhet. Callisto I episode 22 i første sesong introduseres Callisto for seerne, og der får vi også vite hennes forhistorie og motivasjon. (Men hun var også "inne i bildet" i episode 21 da noen (altså henne) skjøt en giftpil på Xena.) Her er det benmargsfrysende godt skuespill der Callisto i detalj, med sine store, intense, brunsvarte, brennende øyne instruerer og viser Joxer (som forøvrig også introduseres i denne episoden, og som også ellers ofte er med i Callisto-episoder) hvordan hun ønsker at han skal skjære over Gabrielles hals. I kampscenene med Xena hengir Callisto seg uhemmet til sitt raseri og hevntrang. Hun har et intenst, hest krigsskrik som høres ut som en blanding av like deler raseri og ekstase. Bare når hun slåss og tar hevn, og særlig mot Xena, føler hun seg virkelig levende. Og da er det få andre som er like levende! (Kanskje også fordi hun dreper dem!!).

Callisto Callisto har en rekke minneverdige sitater, men man må kjenne sammenhengen for å få fullt utbytte av dem. I episode 29, nå i 2. sesong, dukker Callisto opp igjen. Episoden begynner med at hun er kontinuerlig bundet og blir behandlet dårlig av sine fangevoktere, og sier til lederen deres: "before I kill you, I'm going to make you squeal like a pig, you fat, pathetic piece of dung.". Like etterpå kommer hun seg løs, og dreper vaktene en etter en til bare lederen er igjen. Og så kommer den udødelige kommentaren, avlevert med et tindrende smil og intenst hatefullt brennende øyne: "Here, Piggy, Piggy, Piggy, Piggy!".

Callisto kan lett få deg til å tro på Bakunins tese om at "The urge to destroy is a creative urge". Gjennom sin makt til å ødelegge frigjør Callisto seg fra den passive og stereotypisk feminine offer-rollen. Men Callisto er en kaosmakt som ødelegger både godt og dårlig. Og hun er blitt mer gal og hatefull. Før ville hun bare drepe Xena, nå ønsker hun å knuse Xenas sjel og selv først. I denne episoden dreper Callisto Perdicus, Gabrielles forlovede, rett foran henne. Episoden slutter med et oppgjør mellom Xena og Callisto der Callisto faller i kvikksand og Xena lar henne synke under og dø.

Callisto Men allerede to uker senere, i episode 31 og 32, er Callisto tilbake. Hun har inngått en avtale med krigsguden Ares og plager Xena i drømme. De klarer å bytte om Xenas og Callistos sjeler, slik at Callisto nå er i Xenas kropp og omvendt. Et komplisert og ganske bra gjennomført plott utspiller seg, imponerende også fordi dette var på det tidspunktet da Lucy Lawless ble skadet ved et fall fra - og delvis under - en hest. Hun kunne dermed ikke ha en aktiv rolle, og derfor altså iden om bytte av kropper...

Etter dette dukker Callisto opp i en Hercules-episode, nr. 49 i 3. sesong av Hercules, med den passende tittelen Surprise. Callisto slipper ut av underverdenen Tartarus for andre gang(!), nå med Heras hjelp. Hun skal drepe Hercules for Hera, noe som også vil såre Xena. Den planen lykkes ikke, men i denne episoden blir Callisto udødelig, ved at hun spiser et eple fra livets tre, og Hercules sperrer henne inne i hulen til livets tre.

Dermed er scenen satt for Xena-episode nr. 38, A Necessary Evil, en av de aller beste episodene. I denne episoden må Xena, Gabrielle og amazonene prøve å stoppe Velasca, en tidligere amazone, og en herskesyk, hevngjerrig og mektig kvinne som har blitt en gud ved å spise ambrosia. Situasjonen blir desperat, og Xena bestemmer seg for å bekjempe Velasca med et annet onde: den udødelige Callisto. Callisto går med på å hjelpe, mot å få to ting: ambrosia og en offentlig tilståelse fra Xena om hennes skyldighet i å ødelegge Cirra og en ung jentes sjel. Denne episoden, som er et eneste sammenhengende høydepunkt, ender med at Callisto får spist litt av ambrosiaen til Velasca og dermed blir en gud selv, men så faller de begge ned i lava der de blir sperret inne, men ikke skadet. Callisto Denne episoden inneholder både udødelige karakterer og udødelige replikker. Idet Callisto blir guddommelig og kjenner den nye makten strømme gjennom seg, sier hun med et rått, sinnssykt flir: "Here comes trouble!". I begynnelsen av episoden, idet Callisto slippes opp og ut av sitt fangenskap i den underjordiske hulen, hilser hun den solfylte sommerdagen med enda et tindrende smil, og kommentaren, "Such a pretty day for a blood bath!".

Neste gang Callisto dukker opp er i episode 57, den mørke og dystre Maternal Instincts, og nå er vi i tredje sesong av Xena. Her pågår et plott som går over flere episoder, der Gabrielle tidligere har født en datter, Hope, men denne er et ondt vesen, hvis far er den onde guden Dahak som ønsker å knuse de olympiske gudene og ta over som hersker. Datteren Hope er selv en gud og et middel til Dahaks kommende herredømme. Og den unge Hope setter Callisto fri fra lavaen og allierer seg med henne. I denne episoden lærer vi at Callistos gudevåpen er - ild. Hun kan kaste ildkuler og sette fyr på ting ved å peke på dem og fokusere viljen. Callisto har nå nok makt til å ødelegge Xena og hun har klart å påføre Xena smerte og lidelse gjennom dem hun har fått drept, bl.a. Xenas sønn Solon. Men samtidig er Callisto i ferd med å gå lei og miste interessen, det å torturere Xena var ikke så givende og tilfredsstillende som hun hadde ventet, forteller hun Xena i et oppgjør på slutten av episoden. Dette oppgjøret ender med at Xena greier å utløse et steinras som sperrer Callisto inne (Nei! Ikke enda en gang! Dette er tredje gangen Callisto lar seg sperre inne i et steinras. Hvorfor teleporterte hun ikke, eller bare slo vekk steinene med gudestyrke?). Callisto er nå en gud, og udødelig, men synes ikke hun har noe å leve for. Callisto blir altså en medhjelper for Dahak og Hope fordi de har makt til å kunne gi henne total utslettelse.

Callisto Episode 58 er den meget spesielle Bittersuite, en musikal-episode der Callisto har en birolle, men ikke er en tematisk viktig karakter. Etter dette dukker Callisto opp i to Hercules-episoder, Armageddon Now 1 og 2, nr. 72 og 73, i fjerde sesong av Hercules. Disse har dessverre ikke vært vist på norsk TV ennå (hvis/når TV3 setter opp eventyrsøndagen igjen til høsten, så vil den første av dem komme den andre uken...) og jeg skal derfor ikke si noe om dem her, annet enn å nevne at disse inngår i Dahak/Hope-plottet som går sin gang. Så dukker Callisto opp i Xena-episodene nr. 67 og 68, Sacrifice 1 og 2, som avslutter 3. sesong. Og her ruller Dahak/Hope-plottet mot et klimaks. Callistos rolle i dette er at hun blir utnyttet av Dahak og Hope - de vil ikke sette henne fri ved å tilintetgjøre henne så lenge de trenger henne. Callisto blir også frustrert over at hennes gamle allierte, og på et tidspunkt elsker, Ares, nå er på Hopes side og til og med har gjort Hope gravid - et foster som skal bli en av seks kommende "ødeleggere" som inngår i Dahaks plan.

Callisto prøver derfor å bytte side og få en avtale med Xena, som nå kan tilintetgjøre Callisto med en dolk dyppet i blodet til den siste gylne hjorten. Dette blodet kan drepe og utslette guder. "I scratch your back, you stab mine", foreslår Callisto. Callisto Xena nekter. Hun vil heller at Callisto skal leve og lide, men Gabrielle får henne til å innse at det viktigste er å stoppe Dahak/Hope. Selv om Callisto ikke er hovedpersonen i disse episodene, og også er ganske "livstrett", så har hun likevel sine øyeblikk, som f.eks. da hun setter fyr på en landsby med Dahak-tilhengere. Callisto er like velspilt som alltid, med alle sine gnistrende replikker.

I et sluttoppgjør der Gabrielle river med seg Hope ned i en dyp lavafelle og begge ser ut til å ha gått den sikre død i møte, begynner Callisto å le når hun tenker på Xenas tap og smerte. Men latterutbruddet fungerer også som et lokkemiddel til å få Xena til å stikke henne med hjorteblod-dolken. Dermed dør Callisto. Hun stryker ømt og takknemlig Xenas kinn, skuldre og bryst mens hun siger sammen og dør. Her er det klare subtekst-motiver på gang, noe som også er bekreftet av Hudson Leick (jfr. Whoosh! magazine's episodeguide til episoden). Det som foregår mellom Callisto og Xena kan sees på som en liv-eller-død flørt eller forføring.

Men den som tror at Callisto er død, borte for alltid, ute av soga, tar helt feil. Hun kommer tilbake i de senere sesongene. Men det er en annen historie...

AKTUELLE NETTSTEDER
(Dette er kun et lite utvalg. Du finner mange flere f.eks. på lenkesiden til Hudson Leick-fanklubben.)

Hudson Leick Official Fan Club
https://www.hudsonleickfan.com/

Warrior of the Soul: Hudson Leick Fights The Good Fight by Rod Dovlin
https://www.xenafan.com/articles/hudsonaxcess.html

Mania Talks with Xena's Callisto
https://www.anotheruniverse.com/tv/features/hudsonleick082997.html

Callisto's Journey by Francisco Diaz
Whoosh! magazine # 33
http://www.whoosh.org/issue33/diaz1a.html

Callisto's Fun Page
https://www.electricferret.com/callisto/

Callisto's Chamber of Tortured Souls
https://members.xoom.com/cally_hl/index.htm

Hudson Leick Web Ring
https://www.geocities.com/TelevisionCity/Set/1487/

Callisto Mailing List
https://www.visualx.com/diviant/callisto/calmail.htm

Callisto: Arch-Villain Extraordinaire by Bret Rudnick
Whoosh! magazine # 4
http://www.whoosh.org/issue4/rudnick2.html

Callisto: Was Justice Served?
Whoosh! magazine # 1
http://www.whoosh.org/issue1/brette.html

Xena & Callisto - Why Are They The Way They Are?
Whoosh! magazine # 1
http://www.whoosh.org/issue1/wiatt.html

Xena Does Shakespeare: The Callisto Episode Arcs
Whoosh! magazine # 14
http://www.whoosh.org/issue14/swen3a.html


GABRIELLE - THE IRRITATING BLONDE

Av May Synnøve Lergrovik Rogne

Gabrielle Gabrielle får kortere og kortere klestopp for hver sesong av Xena: Warrior Princess. Gabrielle er venn, rådgiver og til tider irritasjonsmoment for vår store kriger, Xena.

Da hun vokste opp visste Gabrielle alltid at hun var annerledes enn de andre jentene i den lille landsbyen. Gabrielle holdt eventyreren i seg i tømme helt til den dagen det kom en mystisk fremmed på besøk.

Mørk og ensom kom Xena ridende inn i Poteidaia, den lille landsbyen til Gabrielle, som er truet av krigsherren Draco. Egenhendig stopper Xena Draco og redder Poteidaia. Gabrielle er nå overbevist om at hennes skjebne er å følge den vakre og sterke kriger-kvinnen på hennes ferd. Xena ønsker selvsagt ikke en skravlesyk ungjente ved sin side, men ord kan ikke stoppe Gabrielle.

Gabrielle er kunnskapsrik og hun skriver ned alle Xenas historier. Men som Xenas følgesvenn har hun også måtte lære seg å slåss. Hun bærer en stav som også er nyttig i kamp. Hun lærte seg ytterligere kampteknikker under sitt opphold hos Amazonene.

Forholdet mellom Xena og Gabrielle vokser seg sterkere for hver dag. Det er ingen tvil om at de elsker hverandre, kanskje mer enn de er villig til å innrømme. For på tross av tragedier, svik, og sjalusi overlever vennskapet dem i mellom. Dette vennskapet går som et rødt bånd gjennom hele serien.

A KISS IS JUST A KISS, ELLER?
Gabrielle Både Xena og Gabrielle er bærere av egenskaper som i det tradisjonelle greske samfunnet er knyttet til menn: krigskunsten og skrivekunsten. Det unike med serien er at den ikke tar dette opp som et tema per se, men fremstiller det hele med den største naturlighet. Dette fører på mange måter til at man unngår de tradisjonelle feministiske fallgruvene ved å gjøre kvinnens posisjon til et hovedtema eller å fremstille menn i et diskriminerende lys.

Forholdet mellom Gabrielle og Xena er en del av seriens subtekst. En subtekst får man når man leker med publikums forventninger. Man legger ambivalente elementer inn i bildeteksten og tilrettelegger for publikums egne tolkninger. Forholdet mellom Gabrielle og Xena er et slikt ambivalent element. Serien spiller bevist på forholdet de to i mellom - akkurat nok til at man kan forestille seg at det er noe mer enn bare vennskap mellom de to kvinnene. Serien leker med konvensjoner og tøyer grensene langt i forhold til et lesbisk forhold mellom de to.

Selv om vi aldri faktisk ser at Gabrielle og Xena kysser, er det nok av scener som henspiller på akkurat dette. Alle scenene hvor de sover sammen og tar bad sammen er mer enn nok til å sette fantasien i sving. På den andre siden kan man jo si at disse scenene kun er med på å understreke det dype vennskapsforholdet mellom to sterke og unike kvinner i en mannsdominert verden. Denne dobbeltheten er en del av seriens fascinasjonsmoment for publikum over hele verden.


RENE O'CONNOR - BIOGRAFI

Av May Synnøve Lergrovik Rogne

Rene O'Connor Xenas skapere ble først oppmerksom på Rene da hun spilte Deianeira i en episode av Hercules. De ble så imponert over henne at de lot henne spille hovedrollen i "Darkman II: The Return of Durant", en videofilm fra 1995. Før dette hadde Rene spilt i en hel rekke TV-filmer. For Rob Tapert var hun et naturlig valg når han skulle finne en skuespiller for Gabrielle-rollen.

Rene er født i Houston og oppvokst i Katy, Texas. Allerede som 12-åring begynte hun å spille teater. Hun gikk på Houston High School of the Performing and Visual Arts. Hun debuterte som skuespiller i 1989 i en serie kalt "Teen Angel". Derfra var veien kort til Los Angeles.

For tiden er Rene single. Som ekte Texas-jente er hun glad i å ri på hest. Hun driver også med både fjellklatring og kickboxing på fritiden. Hun trener hardt for å holde seg i form for å spille Gabrielle, en karakter som er blitt flinkere i kamp etterhvert som serien har utviklet seg.

Rene O'Connor
Født: 15 februar 1971
Fødeby: Katy, Texas, USA

Filmografi:
Rubbernecking (2000)
Hercules and Xena - The Animated Movie: The Battle for Mount Olympus (1998) (V) (stemme)
"Xena: Warrior Princess" (1995)
Follow the River (1995) (TV)
Rockford Files: A Blessing in Disguise, The (1995) (TV)
Darkman II: The Return of Durant (1994)
Hercules and the Lost Kingdom (1994) (TV)
Adventures of Huck Finn, The (1993)
Flood: Who Will Save Our Children?, The (1993) (TV)
Sworn to Vengeance (1993) (TV)
Stone Cold (1991)
Changes (1991) (TV)
False Identity (1990)
Black Snow (1989)
Night Game (1989)
Teen Angel (1989) (TV)

Regissør:
"Xena: Warrior Princess", episoden "Deja Vu All Over Again" (1995) (TV)


XENA P (DATA)SKJERMEN

Av Erik Vasaasen

For de som savner å se Xena på norske TV-skjermer finnes det et alternativ: Xena-dataspill! De to mest kjente spillene er laget for Playstation og Nintendo64, men om du bare har tilgang til PC eller f.eks. Gameboy så har også du muligheten til å få sjansen til å styre Xena rundt på skjermen.

Playstation
499,- fra Akersmic
Xena på Playstation Det mest omfattende spillet satt i Xena-universet er utviklet for Sony Playstation, og heter "Xena: Warrior Princess". Dette er et nivåbasert 3D-spill, hvor en må kjempe og tenke seg gjennom 20 nivåer, redde Gabrielle, og styre Chakramen etter at en har kastet den. Ifølge de som har testet spillet så er fordelene at det er mange mulige bevegelser, det er ikke store avvik fra TV-serien, de interaktive stemmene er ikke så verst, samt at du har artige våpen. På nedsiden er det tekniske problemer, samt at problemene du må løse i spillet nok kan være for enkle for mange. Den originale Playstation begynner også å bli en noe gammel plattform, noe grafikken også bærer preg av.

En test og beskrivelse av spillet finner du på www.cheatcc.com/psx/vsxenawpr.html.

Nintendo64
698,- fra Akersmic
Xena på N64 Det andre store Xena-spillet, "Xena: Warrior Princess - The Talisman of Fate" finner du på Nintendo64. I motsetning til Playstation hvor en må spille seg gjennom diverse nivåer så er dette et arenabasert kampspill, hvor det morsomste nok er å spille fire personer (med fire kontrollere) samtidig i samme arena. Historien bak spillet er at Dahak og Xena kjemper om kontrollen over "The Talisman of Fate", med hver sine utvalgte spillere fra serien, som Xena, Gabrielle, Callisto, Autolycus, Joxer og Ares samt mindre brukte karakterer som Julius Cæsar og "Despair", alle med sine vante våpen og særegenheter. Spillet har fått middels kritikk, spesielt fordi det er for få spesialbevegelser til å tilfredsstille de mest ihuga kampspill-fanatikerne. Xenadu Tidendes utsendte medarbeider har faktisk testet spillet, og fant det ganske morsomt, spesielt siden du f.eks. kan banke opp Joxer skikkelig som Gabrielle. Det største problemet med spillet er nok at det kan bli litt ensformig, selv om det sikkert er artig å spille om en har besøk av venner og har tilstrekkelig antall kontrollere.

En test av spillet finner du blant annet på www.gameproworld.com/gpw/gamepro/article/0,1397,3875,00.html.

GameBoy
Xena og Gabrielle på GB Vi bør vel også nevne at den 19. oktober i år vil det komme et Xena-spill for Gameboy. Utfra skjermbildene så ser det ut som Super Mario med Mario i en lilla kjole, men det er da i det minste i farger, så dette kan nok være redningen for dem som ikke har noe å gjøre når de sitter på bussen og som kan stjele lillebrors GameBoy. Mer informasjon finner du på www.gbstation.com, bare søk etter Xena.

Online spill
Hercules & Xena: Alliance of Heroes er et tekstbasert flerbrukerspill hvor du kan bygge opp din karakter i spillet, utføre oppdrag og prate med både andre spillere og innebygde karakterer. Om du har vært borti "Multi User Dungeon" (MUD) sjangeren, så trenger du kanskje ikke å bli advart om hvor lett det er å bli avhengig av denne typen spill. I motsetning til klassiske tekstbaserte spill så er spillet illustrert med tegninger. Det er også en 30 dagers gratis test tilgjengelig.

Les mer om dette på www.play.net/simunet_public/hx/hxhome.asp.

Gratis spill
Klikk for
større bilde Enda et spill som må nevnes er "Joxer Invaders 1.0", hvor Joxer er blitt klonet og gjort til et ondt spydkastende vesen, og hvor bare Xena kan stoppe ham, i kjent Space Invaders stil. Dette spillet, samt Xena BreakOut, basert på et annet klassisk spillkonsoll kan du hente ned fra www.xenafan.com. Det finnes også en del andre tilsvarende enkle gratis spill for PC og web, mer informasjon finner du på www.xenite.org/xor/Games.

Dersom du har lyst til å prøve papirdukker på PC kan vi også anbefale www.otakuworld.com hvor du blant annet kan hente ned "papirdukker for PC" for både Xena, Gabrielle og Callisto. For de som ikke har vært borti det ganske særegne japanske "French Kiss" systemet, og det er nok de aller, aller fleste, så er det altså delvis animerte og interaktive dukker som du kan kle av og på på skjermen. Passende programvare finnes for de aller fleste plattformer.